Zawiadomienie

Zawiadomienie

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu zawiadamia, że od dnia 31.08.2023 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu pn. „Odwodnienie ul. Bankowej na skrzyżowaniu z 1 Maja – budowa dwóch wpustów ulicznych w m. Szydłowiec.” – Projekt organizacji ruchu zatwierdzony jest pismem nr KT.7120.2.32.2023 z dnia 22.08.2023r.

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU CZ. 1

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU CZ. 2

Skip to content