Sieć i ujęcia wody

Ujęcia wody

Spółka obsługuje ujęcia wody w Szydłowcu (ul. Iłżecka, ul. Piękna) oraz w miejscowościach Majdów, Zdziechów, Sadek, Wysoka, Hucisko.

Sieć wodociągowa

Spółka eksploatuje wodociągi w: Szydłowcu, Sadku, Baraku, Woli Korzeniowej, Majdowie, Łazach, Ciechostowicach, Zdziechowie Kolonia , Chustkach, Zdziechowie Metkowie, Zdziechowie Lisicy, Zdziechowie Działy, Jankowicach, Wysokiej, Świerczku, Szydłówku pod Świerczkiem, Szydłówku, Hucisku, Długoszu, Rybiance.


– sieć wodociągowa, którą obsługuje spółka Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu

– ujęcia wody obsługiwane przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu

Skip to content