Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji

Osobiście

w biurze Spółki – ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00


Telefonicznie

poprzez BOK od poniedziałku do piątku w godz. 7 -15
numer telefonu: +48 617-04-26 wew. 23


Listownie

na adres: ul. Wschodnia 11; 26-500 Szydłowiec
lub faksem – numer +48 617-04-26 wew. 25


Pocztą elektroniczną

na adres: wodociagi@wik-szydlowiec.pl


Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich wniesienia, a w przypadkach wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni.

Formularz zgłoszenia reklamacji

wik-str-główna-2

szydłowiecka kranówka

Naturalnie zdrowa!

Za usługi i roboty wykonywane przez pracowników Spółki
„Wodociągi i Kanalizacja”
w Szydłowcu
można zapłacić kartą płatniczą

Skip to content