Formularze i wnioski

Wnioski można dostarczyć:

Osobiście

w biurze Spółki – ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00


Listownie

na adres: ul. Wschodnia 11; 26-500 Szydłowiec
lub faksem – numer +48 617-04-25


Pocztą elektroniczną

na adres: kontakt@wik-szydlowiec.pl


Skip to content