Stawki opłat

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dla przedsiębiorców:

Rodzaj pojemnika Koszt (brutto) odbioru odpadów wg rodzaju w zł
zmieszane ulegające biodegradacji szkło, papier, plastik
worek 60 l 20,10 20,10 16,08
pojemnik lub worek 120 l 40,18 33,49 29,47
pojemnik 240 l 80,36 66,97 53,57
pojemnik 1100 l 321,49 321,47 200,91
Rodzaj pojemnika Koszt (brutto) odbioru odpadów wg rodzaju w zł
odpady wielkogabarytowe 1784,18 / tona
elektroodpady 1784,18 / tona
remontowo - budowlane 1547,15 / tona
popiół 879,35 / tona
dzierżawa pojemnika 32,97 / pojemnik

Dla nieruchomości zamieszkałych:

  • 26 zł od osoby za miesiąc,
  • ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4 zł od osoby (za miesiąc), zamieszkującej daną nieruchomość,
  • nie ma możliwości zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, w przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji odpadów ustala się podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 52 zł od osoby za miesiąc.

Podstawa prawna – uchwała Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 listopada 2022 roku

PSZOK
wygodny sposób na odpady!

Skip to content