Stawki opłat

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dla przedsiębiorców:

Rodzaj pojemnika Koszt (brutto) odbioru odpadów wg rodzaju w zł
zmieszane ulegające biodegradacji szkło, papier, plastik
worek 60 l 18,04 18,04 14,43
pojemnik lub worek 120 l 36,07 30,06 26,45
pojemnik 240 l 72,14 60,12 48,08
pojemnik 1100 l 288,56 288,57 180,35

Dla nieruchomości zamieszkałych:

  • 23 zł od osoby za miesiąc,
  • ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4 zł od osoby (za miesiąc), zamieszkującej daną nieruchomość,
  • nie ma możliwosci zbierania dopadów komunalnych w sposób nieselektywny, w przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji odpadów ustala się podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 46 zł od osoby za miesiąc.

Podstawa prawna – uchwała Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 marca 2021 roku

PSZOK
wygodny sposób na odpady!

Skip to content