Informujemy, że od dnia 01.12.2023r. zacznie obowiązywać nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Szydłowiec.

Usługi

Nasza Spółka poza podstawową działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi również inną działalność usługową

Dodatkowe usługi

Zakres usług

Podstawowym celem Spółki jako jednostki usługowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Szydłowiec w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Ponadto Spółka jest Zarządcą Targowiska Miejskiego oraz Cmentarza Komunalnego.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu poza podstawową działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi również działalność usługową w zakresie:

Podstawowa działalność Spółki

pobór i uzdatnianie wody
dostawa wody do odbiorców
odbiór ścieków komunalnych
oczyszczanie ścieków komunalnych


Badania

badania laboratoryjne wody i ścieków


Roboty wodociągowo – knalizacyjne

przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
dokumentacja projektowa przyłączy
usuwanie na zlecenie awarii w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych
udrażnianie i czyszczenie kanalizacji
udrażnianie kanalizacji urządzeniem PYTON


Wywóz nieczystości

wywóz nieczystości płynnych od firm i osób prywatnych
opróżnianie szamb – samochód o poj. 6 m3
deponowanie ścieków w punkcie zlewnym


Roboty ziemne oraz montażowe

mechaniczne roboty ziemne
roboty montażowe
inspekcja TV kanałów sanitarnych
usługi koparko–spycharką „Ostrówek”


Usługi sprzętowe / transportowe

koparko-ładowarka
minikoparka
samochód dostawczy do 3,5 tony
samochód ciężarowy do 10 ton


Cennik usług dodatkowych

Cennik analiz jakości wody

Cennik za czynności wykonywane przez pracowników Spółki Wodociągi i Kanalizacja – Dział Oczyszczalnia Ścieków

Ceny poszczególnych rodzajów usług wykonywanych przez pracowników Spółki Wodociągi i Kanalizacja – Dział Produkcji Wody i Utrzymania Ruchu

Kontakt

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 11; 26-500 Szydłowiec
Biuro Obsługi Klienta (BOK), tel.: +48 617-04-26 wew. 23
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7-15
E-mail: wodociagi@wik-szydlowiec.pl

Zamówienie usługi wywozu nieczystości płynnych

Zamówienie usługi udrażniania kanalizacji

Skip to content