Wodociągi
i Kanalizacja

O jakość naszej szydłowieckiej wody dbamy każdego dnia.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem dostarczającym wodę mieszkańcom 20. miejscowości na terenie gminy Szydłowiec. O jakość naszej „kranówki” dbamy od samego początku, kontrolując ją na każdym etapie: od momentu poboru aż po proces uzdatniania i dostarczenia wody. Wodę pobieramy z własnych pięciu ujęć na terenie gminy Szydłowiec.

Zajmujemy się również odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Kilka ciekawych statystyk związanych z naszą pracą

Zgodnie z danymi GUS za rok 2020 nasza sieć wodociągowa dociera do 96,90 proc. budynków mieszkalnych na terenie gminy Szydłowiec. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 42,1 km. Z kolei długość eksploatowanej sieci wodociągowej (rozdzielczej i przesyłowej) wynosi 146,8 km.

Do mieszkańców dostarczyliśmy 583,9 dam3 wody (w przeliczeniu 583 900 000 litrów). Średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 29 m3 w mieście i 22,5 m3 na wsi.

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, poza podstawową działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzi również inną działalność usługową. Między innymi:


USŁUGI WOD-KAN

Projektowanie i wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

USŁUGI KOPARKĄ

Usługi koparko–spycharką „Ostrówek” oraz najem samochodu dostawczego do 3,5 tony

OPRÓŻNIANIE SZAMB

Czyszczenie kanalizacji i zatorów, usuwanie awarii kanalizacyjnych, inspekcje sanitarne

Skip to content