INFORMACJA

INFORMACJA

Bardzo duży rozbiór wody w ciągu doby – to główna przyczyna braku wody, jakie miało miejsce w dniach 11.07.2023r. – 12.07.2023r. w miejscowościach Majdów, Łazy, Ciechostowice. Dodatkowo w tym okresie odebraliśmy liczne zgłoszenia mieszkańców o  pogarszającej się jakości wody, w związku z tym zostało przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej, które ma na celu usunięcie osadów i zanieczyszczeń, co również przyczyniło się do spadku poziomu wody w zbiorniku. W trakcie podjętych działań związanych z płukaniem sieci pracownicy Spółki natrafili na uszkodzony hydrant zlokalizowany na prywatnej posesji, który również miał wpływ na spadek poziomu wody. Pracownicy Spółki podjęli działania mające na celu naprawę hydrantu oraz jak najszybsze przywrócenie wody.

Spółka zdaje sobie sprawę jak zaistniała sytuacja wpływa na życie codzienne mieszkańców, dlatego też już wcześniej podjęto działania mające na celu przywrócenie sprawności studni nr 2 zastępczej (awaryjnej) w celu uniknięcia podobnych sytuacji.

Z góry przepraszamy za zaistniałą sytuacje.

Skip to content