Zestawienie ofert: Wykonanie monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Szydłowiec w 2022 roku

Zestawienie ofert: Wykonanie monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Szydłowiec w 2022 roku

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec, rozstrzygnęła zapytanie ofertowe na: „Wykonanie monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia z pisemnym sprawozdaniem w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody na ujęciach wody na terenie Gminy Szydłowiec w 2022 roku.”

Ofertę należało złożyć w terminie do dnia 16 listopada 2022 roku, do godziny 13.30.

Zapytanie ofertowe wraz z odpowiednią dokumentacją znajduje się na stronach Spółki w zakładce Zapytania – bezpośredni link

Zestawienie ofert i wybór oferenta – bezpośredni link

Skip to content