Zestawienie ofert na realizację zadania „Wykonanie monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia z pisemnym sprawozdaniem w ramach wewnętrznej kontroli jakości na ujęciach wody na terenie Gminy Szydłowiec w 2022 roku”

Skip to content