Wykonanie monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia z pisemnym sprawozdaniem w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody na ujęciach wody na terenie Gminy Szydłowiec w 2022 roku

Wykonanie monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia z pisemnym sprawozdaniem w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody na ujęciach wody na terenie Gminy Szydłowiec w 2022 roku

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec, ogłasza zapytanie ofertowe na: „Wykonanie monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia z pisemnym sprawozdaniem w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody na ujęciach wody na terenie Gminy Szydłowiec w 2022 roku.”

Miejsce wykonania zamówienia:

Ujęcia wody w miejscowościach: Szydłowiec i Sadek, oraz Stacje Uzdatniania Wody Hucisko,
Majdów, Zdziechów.

Termin poboru próbek:

do 30 listopada 2022 roku

Termin składania ofert:

do dnia 16 listopada 2022 roku, do godz. 13.30

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe

Oferta

Harmonogram poboru wody

Wzór umowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu

Skip to content