Zgłoś kradzież wody lub nielegalny zrzut ścieków

Zgłoś kradzież wody lub nielegalny zrzut ścieków

Im większa liczba strat spowodowana kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków, tym bardziej wzrasta cena jednostkowa metra sześciennego wody i ścieków. Kalkulacja stawki opłat musi bowiem uwzględniać straty w sieci. W efekcie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też są obciążani za wodę, którą nielegalnie pobiera ich sąsiad, np. do podlewania ogródka czy mycia samochodu.

Ten sam mechanizm dotyczy nielegalnego zrzutu ścieków do sieci kanalizacyjnej.

Dlatego, jeśli posiadacie Państwo wiedzę o nielegalnym poborze wody czy też zrzucaniu ścieków lub byli tego świadkami prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie poprzez formularz lub pocztą elektroniczną. Przekazane wiadomości są anonimowe. Sprawdzimy każde zgłoszenie, aby nasi klienci mogli czuć się bezpiecznie i by ich rachunki nie wzrastały wskutek nielegalnych działań.

Specjalny formularz dostępny jest na naszej podstronie Zgłoś kradzież wody

Sankcje karne za nielegalne pobieranie wody lub odprowadzanie ściegów

Zgodnie z przepisami ustawy z 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w przypadku wykrycia nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego przyłącza będzie to traktowane jako kradzież wody i podlega karze grzywny do 5.000 zł za pobór wody, a za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych do nawet 10.000 zł.

W przypadku utrudnień w dostępie do posesji, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, prowadzący kontrolę korzystają z pomocy funkcjonariuszy Stróżów Prawa, ponieważ odmowa dostępu do nieruchomości przez prawo jest traktowana jako wykroczenie i zagrożona jest karą grzywny do 5000 zł.

Skip to content