Zestawienie ofert cenowych na wykonanie zadanie pn.: Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Zdziechów gm. Szydłowiec.

Skip to content