„Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Zdziechów gm. Szydłowiec.”

Skip to content