„Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Zdziechów gm. Szydłowiec.”

„Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Zdziechów gm. Szydłowiec.”

Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu zaprasza do złożenia oferty na

„Opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnych dla potrzeb wodociągu grupowego w miejscowości Zdziechów gm. Szydłowiec.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

OFERTA

OŚWIADCZENIE

WZÓR UMOWY

Skip to content