Zapytanie ofertowe: Wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Sadku gmina Szydłowiec

Zapytanie ofertowe: Wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Sadku gmina Szydłowiec

Zarząd Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Sadku gmina Szydłowiec.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 11.

Zapytanie ofertowe

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec- unieważnia postępowanie prowadzone w ramach zapytania ofertowego z dnia 10 czerwca 2022 r. ogłoszone na stronie internetowej Spółki na wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Sadku gmina Szydłowiec.

UZASADNIENIE

W ramach zapytania ofertowego na wykonanie armatury wnętrza przepompowni ścieków w Sadku gmina Szydłowiec, cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na realizację niniejszego zadania.

Skip to content