Informujemy, że od dnia 01.12.2023r. zacznie obowiązywać nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Szydłowiec.

Sukcesywna dostawa wodomierzy oraz elementów montażowych wodomierzy na potrzeby Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu dla obszaru Gminy Szydłowiec w 2022 r.

Skip to content