Prześlij elektronicznie stan wodomierza

Prześlij elektronicznie stan wodomierza

Wprowadzamy możliwości elektronicznego przesyłania stanu wodomierzy oraz otrzymywania w miesięcznym rozliczeniu faktury za zużycie wody i ścieków. Dane można przesłać za pomocą specjalnego formularza.

Wodomierze odczytywane są przez pracowników Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu w odstępach 30. lub 60. dniowych (wynika to z okresów rozrachunkowych określonych w zawartej umowie).

Teraz uruchamiamy możliwość podania stanu wodomierza również poprzez wypełnienie specjalnego formularza na naszej stronie internetowej. Po podaniu wszystkich danych niezwłocznie przesyłamy fakturę sprzedaży pod podany adres poczty elektronicznej.

Zachęcamy do regularnego podawania odczytów stanu wodomierza za pośrednictwem internetu. Jest to wygodny sposób, dostępny o każdej porze dnia, bez konieczności wychodzenia z domu i wizyty w urzędzie.

Formularz i instrukcję jak prawidłowo odczytać aktualny stan wodomierza zamieszczamy w zakładce Odczyt Wodomierza.

Skip to content