Szczególne zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania Targowiska Miejskiego w trakcie pandemii Covid-19

Szczególne zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania Targowiska Miejskiego w trakcie pandemii Covid-19

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały szczególne zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania Targowiska Miejskiego. Obowiązują one do odwołania.

Wszystkie wprowadzone ograniczenia na Targowisku Miejskim w Szydłowcu podyktowane są troską o zdrowie mieszkańców Gminy Szydłowiec (zarówno kupujących, jak i handlujących).

  1. Targowisko Miejskie w Szydłowcu czynne w środy i soboty. Dla osób prowadzących handel w godzinach od 5:00 do 13:00, natomiast dla osób kupujących od 6:30 do godziny 13:00.
  2. W przypadku konieczności oczekiwania na wejście na teren targowiska należy zachować bezpieczną odległość (minimum 2 m) od innych osób.
  3. Przy wejściu na plac targowy zamontowane zostaną dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
  4. Na targowisku mogą przebywać osoby niewykazujące objawów chorobowych. Osoby przeziębione, chore, o zmniejszonej odporności powinny zostać w domach dla bezpieczeństwa własnego oraz innych mieszkańców.
  5. W tym samym czasie na targowisku mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę targowiska oraz straganów.
  6. Należy zachować bezpieczną odległość wynoszącą minimum 2 metry w relacji klient-klient, a także klient-sprzedawca.
  7. Osoby przebywające na targowisku mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
  8. Sprzedający ma obowiązek zapewnić Klientom dostęp do środków dezynfekujących oraz rękawiczek jednorazowych.
  9. Na straganach i stoiskach z żywnością zakazuje się kontaktu kupującego z produktami. Wszystkie produkty i towary pakuje i podaje sprzedający.
  10. Osoby wyznaczone w imieniu Zarządcy Targowiska będą kontrolować liczbę wpuszczanych osób oraz informować o konieczności utrzymania bezpiecznej odległości między sobą. Osoby przebywające na Targowisku zobowiązani są stosować się do zaleceń Zarządcy oraz Służb porządkowych.
Skip to content