Komunikat Sanepidu: badania próbek wody z wodociągu w Majdowie i Zdziechowie – 03.10.2023

Komunikat Sanepidu: badania próbek wody z wodociągu w Majdowie i Zdziechowie – 03.10.2023

Państwowy Powiatowy Sanitarny w Szydłowcu zawiadamia o stwierdzeniu przydatności w wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zdziechowie i Majdowie z próbek pobranych 3 października 2023 roku.

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu informuje, ze próbka wody
pobrana w dniu 03.10.2023 r. z wodociągu publicznego w Majdowie, 26_500 Szydłowiec;
punkt poboru: mieszkanie prywatne, Majdów 153, 26-500 Szydłowiec nie wykazała przekroczeń mikrobiologicznych.

Pełna treść komunikatu Sanepidu z dnia 6 października 2023 roku dotycząca badania wody z wodociągu w Majdowie

W związku z powyższym PPIS w Szydłowcu ze względu na przekroczenia parametrów fizykochemicznych podtrzymuje warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Majdowie.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu informuje, ze próbka wody
pobrana w dniu 03.I0.2023 r. z wodociągu publicznego w Zdziechowie, punkt poboru: Ośrodek Zdrowia, Wysoka 27, 26-500 Szydłowiec nie wykazała przekroczeń mikrobiologicznych.

Pełna treść komunikatu Sanepidu z dnia 6 października 2023 roku dotycząca badania wody z wodociągu w Zdziechowie

Woda nadaje się do spozycia.

Skip to content