Szydłowiec – sieć wodociągowa

Sieć wodno – kanalizacyjna

Gmina Szydłowiec ma 18 505 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy gminy Szydłowiec zawarli w 2020 roku 67 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 29,2% mieszkańców gminy Szydłowiec jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 2,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

Gmina Szydłowiec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -121. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,50 na 1000 mieszkańców gminy Szydłowiec. W 2020 roku urodziło się 129 dzieci, w tym 44,2% dziewczynek i 55,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

W 2019 roku 47,8% zgonów w gminie Szydłowiec spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w gminie Szydłowiec były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Szydłowiec przypada 13.43 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

W 2020 roku zarejestrowano 108 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 197 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Szydłowiec -89. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę – daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7. 60,4% mieszkańców gminy Szydłowiec jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.


Adres

Szydłowiec

GPS

51.2238922, 20.8575141


Skip to content