Bezpieczne oddawanie przeterminowanych leków do aptek w Szydłowcu

Bezpieczne oddawanie przeterminowanych leków do aptek w Szydłowcu

W trosce o nasze środowisko naturalne oraz zdrowie publiczne, zachęcamy do oddawania przeterminowanych farmaceutyków do wyznaczonych aptek dyżurujących.

Dlaczego warto oddawać przeterminowane leki do aptek?

Ochrona środowiska: Leki, które trafiają do zwykłych koszy na śmieci, mogą przedostać się do gleby i wód gruntowych, stwarzając zagrożenie dla fauny i flory. Procesy oczyszczania wody nie są w stanie w pełni usunąć wszystkich substancji chemicznych, co może prowadzić do zanieczyszczenia źródeł wody pitnej.

Bezpieczeństwo zdrowia publicznego: Przeterminowane leki mogą być niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, jeśli zostaną przypadkowo spożyte. Przekazywanie ich do aptek zapewnia, że zostaną one odpowiednio zneutralizowane.

Zgodność z przepisami: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeterminowane leki powinny być utylizowane w specjalistycznych miejscach, takich jak apteki dyżurujące, które posiadają odpowiednie procedury i urządzenia do ich bezpiecznego przetwarzania.

Gdzie oddać przeterminowane leki w Szydłowcu?

W Szydłowcu dostępnych jest kilka aptek dyżurujących, które przyjmują przeterminowane leki od mieszkańców. Oto lista:

  • Apteka – ul. Zamkowa 4
  • Apteka – ul. Staszica 17
  • Apteka – ul. Wschodnia 52
  • Apteka – ul. Kielecka 6
  • Apteka – ul. Kościuszki 213 A
  • Przychodnia – ul. Wschodnia 23
  • Apteka – ul. Staszica 3C
  • Apteka – ul. Radomska 12
  • Punkt Apteczny – Wysoka 27

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Szydłowca do świadomego i odpowiedzialnego pozbywania się przeterminowanych leków. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy wspólnie zadbać o czystość naszego środowiska oraz bezpieczeństwo zdrowia publicznego.

Skip to content